Uznałem twoje milczenie za zgodę. (Sentence Note)

  • uznać ‑am ‑asz pf, impf uznawać uznaję ‑jesz uznawaj = to recognize, give recognition, to consider/interpret