Uznałem ten film za bardzo ciekawy. (Sentence Note)

  • uznać (-am -asz) (pf), (impf) uznawać (uznaję -jesz) = to recognize, to give recognition to