Uważam, że Tom jest wybredny.

  • wybredny aj = particular, finicky, fastidious. av wybrednie