Uważam, że to rozsądny pogląd.

  • pogląd mi (oft plural) = a view, opinion, outlook
  • rozsądny aj = wise, intelligent, judicious, sensible. av rozsądnie