Uważam, że ludzie powinni współpracować, by znaleźć sensowne rozwiązania swoich problemów.

sensowny aj = having sense, meaningful, intelligent, reasonable. av sensownie