Uważam, że jego metody nauczania mają dobre i złe strony.

  • nauczanie n.noun = teaching, tuition, instruction