Uważaj! Ten samochód omal cię nie potrącił.(Sentence Note)

  • potrącić -cę -cisz (pf), (impf) potrącać 1] jostle, poke, jog (one’s memory). 2] + o + Accusative = touch on. 3] deduct
  • omal nie (adj) = almost, nearly