Uważaj! Tam jest wielka dziura.

  • dziura (f noun) = a hole, cavity, a hole in the wall (place).
  • dziurawy (adj) = leaky, full of holes
  • dziurawić (-wię -wisz) (impf), (pf) podziurawić or zadziurawić = to poke hole in, puncture.
  • przedziurawić (-wię -wisz) (pf), (impf) przedziurawiać = to perforate