Utknęliśmy w korku, przez co spóźniliśmy się dwadzieścia minut. (Sentence Note)

  • korek -rka (mi noun) = 1] cork, stopper, plug. 2] fuse. 3] traffic jam. 4] cleat
  • utknąć -nę -niesz (pf), (impf) utykać = to stall, stop, get stuck
  • przez co = phrase = thus, therefore