Usłyszałem jak schodził na dół.

  • zejść ‑jdę ‑dziesz zszedł zeszła pf, impf schodzić ‑dzę ‑dzisz schodź 1] descend, walk down 2] na+A (of conversation) converge on, devolve upon.
  • & się = to come together, gather, converge