Usilnie szukała swojej obrączki.

  • usilny aj = intense, earnest, persistent. av usilnie
  • obrączka ‑czka f.noun = (wedding) ring.