Uroda w żaden sposób nie świadczy o charakterze człowieka.

  • uroda f.noun = beauty
  • świadczyć ‑czy (usually 3rd person) impf 1] +o +L = to indicate, testify to. 2] provide (benefits, favours). pf uświadczyć, wyświadczyć, zaświadczyć