Upokorzy cię.

upokorzyć ‑rzę ‑rzysz ‑korz or ‑kórz pf, impf upokarzać = to humiliate, humble. /// ~ się humiliate o.s