Upewnij się, że wziąłeś wszystkie swoje rzeczy ze sobą. (Sentence Note)

  • upewnić -nię -nisz (pf), (impf) upewniać + Accus, o + Locative = to assure someone about something.
  • & się = to make certain, to be sure