Unlike him, his son is tall.

Czech Translation

Na rozdíl od něj, je jeho syn velký.

na rozdíl od něj je jeho syn vysoký.