Umieram z chęci zobaczenia Paryża.

Umieram z chęci = phrase = literally, I’m dying from a desire = I’m dying to …