Ukrył swoje ubóstwo przed moim wzrokiem.

ubóstwo n.noun = poverty