Ujdzie.(Sentence Note)

  • ujść (ujdę ujdziesz uszedł uszła) (pf), (impf) uchodzić (-dzę -dzisz uchodź) = walk a bit, walk off. withdraw.
  • plus Genitive = to avoid, escape. uszedł śmierci = he escaped death.
  • plus Dative = to get away with / to be good enough/ to pass.
  • nie ujdzie mu to = he won’t get away with it.

Also used to mean “that’s good enough” (i.e. it’s not great, but it will have to do).

2 Likes