Udowodnił, że jest szpiegiem.

  • udowodnić ‑nię ‑nisz pf, impf udowadniać = to prove