Udało się dodzwonić.

  • dodzwonić się (‑nię ‑nisz) pf, impf dodzwaniać się do+G pf = to get through to (on telephone)
  • dzwonić ‑nię ‑nisz impf, pf zadzwonić = to ring / telephone / call (+ do kogoś) someone