Udało mi się uzyskać zgodę rodziców na małżeństwo.(Sentence Note)

  • zgoda (zgód) (f noun) = agreement, accord. (interjection) = fine, OK, no worries
  • zgodzić się (-dzę -dzisz zgódź) (pf), (impf) zgadzać się + z + Instrumental = to agree with. e.g. ‘Zgadzam się z nim’ = ‘I agree with him’.