Ucieczka to nie jest odpowiedź.

ucieczka ‑czek f.noun = an escape, a flight (from captivity)