Ucho mnie swędzi. (Sentence Note)

  • swędzić ‑dzę ‑dzisz swędź impf (us 3p impers) +Acc = to itch.
  • swędzi mnie = I itch.