U kogo się strzygłeś?

strzyc strzygę strzyżesz strzygł impf, pf zastrzyc = to clip, cut.