Tylko koty rodzą się w tak prosty sposób. (Sentence Note)

  • rodzić ‑dzę ‑dzisz rodź or ródź impf, pf urodzić = to give birth.
  • & się = to be born