Ty tu rządzisz.

Ty tu rządzisz - literally, you rule here