Ty rzeczywiście chcesz to zrobić, prawda? (Sentence Note)

  • rzeczywisty aj = real, actual.
  • rzeczywiście av = actually, indeed, really
  • rzeczywistość f.noun = reality. w rzeczwistości = in fact, in practice, actually