Ty naprawdę jesteś beznadziejny. (Sentence Note)

  • beznadziejny aj = hopeless, forlorn, abysmal, useless (at doing s.t.). av beznadziejnie