Twoje wyniki egzaminu są znakomite.

  • byczy = aj of byk 1] bull’s. 2] excellent, fine
  • dobitny aj = excellent, fine (example, etc), precise, emphatic. av dobitnie = distinctly, emphatically
  • doskonały aj = excellent, perfect. av doskonale
  • kapitalny aj = capital, excellent, first‑rate. av kapitalnie
  • niesamowity aj = incredible, uncommon, strange, amazing, unbelievable, incredible, uncanny. av niesamowicie =uncommonly
  • świetny aj = excellent, fine, great, wonderful, splendid. av świetnie = excellently
  • wyborny aj = perfect, excellent, splendid. av wybornie splendidly
  • wspaniały aj = marvellous, magnificent, splendid. av wspaniale = great, excellent
  • wyśmienity aj = excellent, exquisite, delicious, delectable. av wyśmienicie
  • znakomity aj = excellent, outstanding. av znakomicie = excellent, fine, great