Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

  • odrzucony adj = rejected, discarded, unsuccessful
  • odrzucić ‑cę ‑cisz pf, impf = odrzucać cast off, away, reject, rebuff (eg an offer)