Twój samochód jest kompletnie rozbity.

  • rozbity aj = broken, smashed, wrecked