Twój kraj jest już piękny, ale wciąż jeszcze ma potencjał, by być jeszcze lepszym. (Sentence Note)

  • potencjał (mi) = the potential
  • potencjalny (adj) = potential, virtual. (adv) potencjalnie = potentially
  • potencja (f noun) = the potency (strength, influence, or effectiveness)