Twierdził, że jest niewinny, ale mimo to uważaliśmy go za winnego.

More literally ‘‘He claimed that he was innocent, but we considered him to be guilty anyway’’.