Tu się urodziłem i wychowałem.(Sentence Note)

  • wychować -am -asz (pf), (impf) wychowywać -wuję -jesz = to bring up, raise, educate