Tu hoduje się owoce.

  • hodować ‑duję ‑jesz impf, pf wyhodować = to raise (animals, crops), rear (animals), cultivate
  • & się = to be raised, reared, cultured, cultivated