Trzymałem się liny mocno żeby nie spaść. (Sentence Note)

  • spaść spadnę ‑niesz spadł pf, impf spadać z+G = fall off, tumble down.
  • & na + A 1] fall down on. 2] come to by inheritance