Trzymaj się z dala ode mnie. (Sentence Note)

z dala = phrase = at a distance, away, from afar