Trzymaj się z dala od złego towarzystwa.

towarzystwo n.noun = company, association, society, companionship