Trzy czwarte powierzchni Ziemi to woda. (Sentence Note)

  • czwarty (numeral aj) = fourth.
  • trzy czwarte = three fourths
  • powierzchnia (f noun) = surface, exterior
  • powierzchniowy (aj) = surface (e.g. surface water)
1 Like