Trzeba ci wiedzieć, że mam lęk wysokości. (Sentence Note)

-lęk (mi.noun) + przed + Instrumental = fear of, dread of, anxiety, angst, phobia