Trudno mi wyrazić, jak ci jestem wdzięczny za pomoc.(Sentence Note)

  • wyrazić ‑rażę ‑zisz pf, impf wyrażać = to express, articulate.
  • & się = to express o.s.
  • Trudno mi wyrazić, (jak) = literally, Its hard for me to express/convey (how much) = I can’t tell you (how much)