Trudno mi było znaleźć jego dom.

  • Było mi trudno = it was difficult for me
  • Byłoby mi trudno = it would be difficult for me
  • Jest mi trudno = It’s difficult for me
  • Będzie mi trudno = it will be difficult for me