Trudno jest utrzymać rozmowę z kimś, kto mówi tylko „Tak” i „Nie”. (Sentence Note)

  • utrzymać (-am -asz) (pf), (impf) utrzymywać (-muję -jesz) = maintain, allege, contend. keep, keep up, support. + się = to maintain itself
  • trzymać (-am -asz), (pf) potrzymać = hold, support, keep
  • wytrzymać (-am -asz) (pf), (impf) wytrzymywać (-muję -jesz) = to last, withstand, bear, endure, stand up to
  • powstrzymać (-am -asz) (pf), (impf) powstrzymywać (-muję -jesz) (transitive) = to refrain, hold back, abstain from, repress
3 Likes