Trudno było jej nie współczuć.

  • współczuć ‑czuję ‑jesz impf +Dat = to sympathize, commiserate with