Trucizna przeniknęła całe ciało. (Sentence Note)

  • przenikać ‑am ‑asz impf, pf przeniknąć ‑nę ‑niesz = to penetrate, permeate, pervade, infiltrate, run through
  • przeniknięcie n.noun = a penetration