כיכר מרקו הקדוש הייתה מלאה מפה לפה.

the hebrew doesn’t say ‘peter’ - it says ‘marco’.