Παρακαλώ να προσέχετε τον ευατό σας.

I think this is a typo and should be εαυτό.

1 Like