פחות או יותר.

This is not the correct translation. the correct translation is more or less.