Ο γιατρός δεν ηταν σίγουρος ποιο είναι το προβλημα .

Missing an accent: should be πρόβλημα

See Correct a sentence ASAP, and find it on tatoeba (4421907).