Το βιβλίο του δεν είναι γνωστό μονο στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική.

Αμερικη does not mean “Japan”; It means “America”, for it is a cognate of the English “America”. This is an unacceptable error.

It was spotted in 2016, no change yet.